Een workshop kun je marketingtechnisch inzetten om je autoriteit te verhogen, publiek te creëren die in je gelooft, duidelijkheid te geven aan wat je aanbiedt of de relatie met je bestaande klanten te verstevigen. Wanneer je een workshop benadert vanuit het oogpunt dat het een product is wat je levert en de marketing mogelijkheden ervan niet gebruikt, dan onderschat je de mogelijkheden van een workshop.

Een workshop kun je inzetten om mensen kennis te laten maken met je product of bedrijf. Die kennismaking hoef je geen geld op te leveren. Sterker nog het bespaart je geld die je niet hoeft te investeren in andere marketingmiddelen. Het kost je hooguit tijd, de huur van een locatie (als je zelf geen faciliteiten hebt) en drankjes. Maar je impact is vele malen groter dan diverse salesgesprekken waar je dezelfde of meer kosten voor moet maken.

Om workshop in te zetten als een communicatietool dien je rekening te houden met de volgende basis eigenschappen.
1. De workshop voegt daadwerkelijk iets toe aan de beleving van je (potentiële) klant.
2. Met communicatie als uitgangspunt, moet je een workshop niet zien als een mogelijkheid om omzet en winst te maken.
3. Een workshop kan een opstap zijn naar een training. Dit is wanneer je trainingen verkoopt.
4. Je moet een honger creëren bij de deelnemers om een product bij te kopen. Of om op zijn minst een vervolggesprek wat kan leiden tot het zaken doen met jou organisatie.
5. Duidelijke segmentatie, wie volgt de workshop. Is dat je doelgroep?
6. Je moet echt voor een groep kunnen staan en leiden. Niets is erger dan een klas die de leiding heeft boven de leraar.
7. Er dient een inhoudelijke opbouw te zijn van de workshop. Wat voor informatie ga je overbrengen en wat zijn de middelen die je gebruikt? Beamer? Whiteboard? Materialen?
8. Een duidelijke begintijd en eindtijd.
9. De ruimte waarin de workshop gegeven wordt dient professioneel te zijn aangekleed of op zijn minst aansluiten op de thema van de workshop.