Ook de corona heeft invloed gehad op deze onderneming. Doordat er minder kinderen kwamen is er overschot aan personeelsuren. Om deze uren nuttig in te vullen, hebben wij in zeer korte tijd een interne website gerealiseerd. Deze besloten website is bedoeld voor optimaliseren van de kwaliteit van deze mooie organisatie. Het personeel kan nu directer communiceren en is door het systeem sneller op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen deze organisatie. Daarnaast is de interne site ook een kennis platvorm waarbij het personeel hun kennis kunnen verhogen. Met quizzen kan de kennishoogte gemeten worden.

Deze interne website is ook een sociale ontmoetingspunt voor het personeel. Door de snelle realisatie van deze interne website zijn er geen tot weinig verloren uren gegaan tijdens de corona lock-down.