Door reorganisaties zijn vele werknemers van ING “boventallig” geraakt. Dat houdt in dat ze de tijd krijgen om een andere baan te gaan zoeken om uiteindelijk geen deel meer te maken van de ING bank. Om deze werknemers goed bij te kunnen staan faciliteert ING hun medewerkers op vele fronten. Eén ervan is een workshop op het gebied van persoonlijke marketing. Hoe presenteer je jezelf bij een netwerkmeeting of een sollicitatiegesprek. Wat zijn de punten waar je op moet letten om net dat kleine stukje verschil te maken t.o.v. de andere kandidaat.

We zijn ingehuurd om een workshop te realiseren. Focuspunten waren het kleur- en kledinggebruik, invloedrijk communiceren (verbaal en non-verbaal) en de kracht van je mindset optimaal inzetten.