Carina Vrieling is een specialist in belasting- en erfrecht. Naast juridisch advies is zij ook advocaat. Daardoor kunnen haar klanten ook op haar rekenen wanneer het tot een rechtszaak komt.

Vanaf het begin van haar onderneming zijn wij hierbij betrokken geweest op het gebied van Marketing en Communicatie. Logo, huisstijl, website, folders en brochures. Naast de ontwerpen regelden wij ook de realisatie van de communicatiemiddelen.