Brede school Bornholm is een samenwerking van 3 basisscholen en kindercentra in Hoofddorp. Zij verzorgen buitenschoolse activiteiten voor deze basisscholen en kindercentra. Kinderen kunnen aan activiteiten meedoen. Die activiteiten variëren van sport tot kunst en toneel.

Voor deze alliantie hebben wij communicatiemiddelen verzorgd. Van een website tot drukwerk. Zowel in de ontwerpen als begeleiding van uitbesteding van die middelen.