Bedrijfskleding maakt een belangrijk deel van je bedrijfsimago. Uit een consumentenonderzoek van een vooraanstaand Brits concern bleek dat 91% van de ondervraagden gelooft dat de medewerkers in bedrijfskleding meer respect hebben van de klanten.

Naast deze eigenschappen van bedrijfskleding heeft het gebruik ervan ook de volgende voordelen:

  • Het draagt bij aan herkenbaarheid van de functie van de medewerkers.
  • Het vergroot je professionele uitstraling als organisatie. Goed georganiseerde organisaties hebben over het algemeen bedrijfskleding aan.
  • Je naamsbekendheid wordt vergroot. Het effect is zelfs groter wanneer je bedrijfskleding draagt wat meegaat met de tijd.
  • Het vergroot de geloofwaardigheid van de drager en de organisatie.
  • Het vergroot de veiligheid. Door in je bedrijfskleding items toe te voegen die dat bewerkstellingen. Denk daarbij bijv. aan licht reflecterende randen.
  • Het gevoel van eenheid en gelijkwaardigheid wordt vergroot. De dragers zijn zich er continu terdege van bewust dat ze tot dezelfde “stam” behoren en dat ze allemaal een rol van betekenis hebben.

Wanneer het van toepassing is kun je als klant van Waterland Marketing het advies krijgen om bedrijfskleding in te voeren. Je kunt dit advies overnemen en de invoer zelf regelen. Liever op je kernactiviteiten blijven focussen? Geef ook dit uit handen en neem contact op met ons.