Communicatie

Effectief communiceren is van levensbelang. Wanneer je boodschap niet overkomt, weet je potentiele klant niet waarom je de beste oplossing voor een gemis of probleem te bieden hebt. Maar weet je eigenlijk wel wat de klant nodig heeft? Om te bepalen hoe je communicatie effectief is en communicatie je bedrijf tot een succes maakt, is het nodig te luisteren naar je doelgroep. Contact maken is soms eng, maar als je weet hoe dat te doen, wordt communiceren een tweede natuur. Wij laten je graag ervaren hoe ook jouw organisatie de verbinding met de klant aan kan gaan.

Plan van aanpak

De beste manier om te communiceren met je doelgroep is wanneer je vanuit een goed uitgedachte strategie gaat werken. Wat is de huidige situatie, wat en wie wil je bereiken en wat zijn de mogelijkheden. Wanneer je duidelijke antwoorden hebt op deze vragen, dan kunnen wij de communicatiekanalen op de juiste wijze inzetten. We meten wat de resultaten zijn tijdens het proces en zullen, indien nodig, tussentijds bijsturen.

In de grote lijnen volgen hieronder de stappen die genomen dienen te worden:

 • Strategie

  Vaststellen van de juiste en gewenste strategie

 • Budgetteren

  Welke investeringen worden er gemaakt. En hoe?

 • Uitvoering

  Aanvangen van communiceren met je doelgroep via de, in de strategie, vastgestelde communicatiemiddelen

 • Bewaken en bijsturen

  Verloopt het communicatieproces naar behoren en kloppen de tussentijdse verwachtingen?

 • Opvolging en feedback

  Wat gebeurt er met de verkregen conversie? Wordt het opgevolgd? Wat is het feedback wat uit het proces gegenereerd wordt?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

5 + 2 = ?

Communicatiemiddelen

Voor elke boodschap bestaat een instrument dat het beste past bij de doelgroep of aansluit bij de inhoud. Er staat ons tegenwoordig een heel leger van communicatiemiddelen ter beschikking. Ervaring en kennis van de mogelijkheden staan aan de basis voor het maken van keuzes hierin. Wij adviseren je graag over je bereik en de juiste instrumenten.

© Copyright - Waterland Marketing
Open chat
1
Waarmee kan ik je van dienst zijn?